Премиера: СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ от Румяна Л. Станчева

27 март 2024 г.
Премиера: СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ от Румяна Л. Станчева

Заповядайте на среща разговор с Румяна Л. Станчева и представяне на книгата ѝ „Сравнително литературознание. Фаталната жена и 5 европейски кройки за романа” на 27 март 2024 г. (сряда) от 18:30 ч. в Casa Libri („Цар Асен“ 64). 

В представянето на книгата ще вземат участие доц. Камелия Спасова, редактор, както и проф. Дина Манчева и доц. Людмила Миндова.

ЗА АВТОРКАТА: Румяна Л. Станчева е професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, доктор на филологическите науки, доктор хонорис кауза на Университета на Артоа, автор на книги по балканистика и по сравнително литературознание (румънска, френска и българска литература). Специално място сред публикациите й в редица международни научни издания заемат изследванията, посветени на френскоезични писатели и на взаимодействията между литературата и изкуствата.

ЗА КНИГАТА: „Сравнително литературознание. Фаталната жена и 5 европейски кройки за романа“ въвежда в европейското сравнително литературознание. В петте глави на книгата четем за митокритиката, литературната история, теорията на разказването в текста на романа, общото между литература и музика, психологическия роман. Примерите с повече от 20 белетристи са взети от европейските литератури в модерното им развитие, главно през XIX и ХХ век до днес. Българските писатели са видени в нова среда, чрез сравнения с френски, румънски, немски, гръцки романисти.

„Достойнство на книгата са сюжетирането на литературно-историческите разкази, проявите на хумор, акцентирането върху повествователните техники, както и разглеждането на литературата през връзките ѝ с науката, музиката, изобразителното изкуство. Накратко, имаме една модерна книга, която поставя българската наравно с другите литератури.“

Проф. Амелия Личева

„Паралелните прочити и ясният и точен български език, богатата ерудиция на авторката, убедителните и интересни изводи ми дават пълно основание да препоръчам горещо книгата на Румяна Л. Станчева.“

Проф. Дина Манчева


Събитието във фейсбук: https://fb.me/e/1ksfctovR
Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени