„Écrits“ от Жак Лакан | Премиера в София

19 април 2023 г.
„Écrits“ от Жак Лакан | Премиера в София

Заповядайте на 19 април в 19:00 ч. в Casa Libri за премиерата на „Écrits“ от Жак Лакан.

Специални гости на събитието ще бъдат преводачите Ангелина Даскалова, Красимир Кавалджиев, Теодора Павлова, Дарин Тенев.

Жак Лакан (1901-1981) е сред най-влиятелните мислители на ХХ в. Френски психиатър и психоаналитик, той е един от учредителите на Френското психоаналитично общество, а по-късно и основател на Фройдистката школа в Париж. Критик на модната по това време психология на Аза, настоява за връщане към Фройд и преосмисляне на ролята на езика при конституирането на субекта на несъзнаваното. Работата на Лакан, свързвана със структурализма и постструктурализма, повлиява не само психоанализата, но и цялото поле на хуманитаристиката.

Българското издание запълва една сериозна празнина в представянето на Лакан в България. В този смисъл издаването на opus magnum на Жак Лакан представлява събитие за българската психоаналитична школа, а и за четящата публика изобщо. Сборникът е най-пълното издание на трудовете на Лакан, съдържа текстове от периода 1936-1966 г. и дава цялостна представа за дейността му като психоаналитик, психиатър и мислител.

В този том са включени единайсет текста, малко повече от една трета от всички текстове от оригиналното издание. Изборът на тези текстове не е случаен. Първия от тях, „Семинарът за „Откраднатото писмо“, Лакан поставя в началото на Écrits, отреждайки му специална роля на въведение в неговата психоаналитична теория. Девет от останалите десет текста той сам подбира за първото английско издание от 1977 г. Това са „Стадият на огледалото“, „Агресивността в психоанализата“, „Функция и поле на речта и на езика в психоанализата“, „Фройдовото нещо“, „Инстанцията на буквата в несъзнаваното“, „За един предварителен въпрос на всяко възможно лечение на психозата“, „Насоката на лечението и принципите на неговата власт“, „Значението на фалоса“ и „Субверсия на субекта и диалектика на желанието във Фройдовото несъзнавано“. Последният, единайсети текст, „Бележка върху доклада на Даниел Лагаш“, е добавен по преценка на съставителя и преводаческия екип поради приносния му характер и значението му за вникването в теорията на Лакан.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.

Събитието във фейсбук: https://fb.me/e/49633DxpN
Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени