Природните закони в развитието на детето

Природните закони в развитието на детето

Детето се ражда готово да учи и да обича. Невронауките всекидневно ни разкриват невероятния му потенциал, способността му да се храни от света, за да изгради своята интелигентност. И все пак, поради липса на информация, ние налагаме на детето образователна система непригодена към естествените лостове на младия му мозък, която му пречи да учи, която спъва обучението му и не насърчава вродената му склонност да научава. Повече от 40% от децата завършват основното си образование с пропуски, които ще им попречат да продължат нормално по-нататъшното си образование.

„Природните закони в развитието на детето“ е основополагаща книга, която ни предлага друг начин да видим детето и образованието му вкъщи и в училище. Селин Алварес обяснява по кристално ясен начин големите научни принципи, които подплатяват обучението и разгръщането на човешките способности. Тя споделя своя опит, запознава ни с дейностите, които могат да помогнат на детето да развие своя потенциал, както и мястото на възрастните в този процес.

Селин Алварес доказва, че революцията в образованието е възможна!

Издателство "Колибри"
1990-2020 © Всички права запазени