Конференция за електронни издателски технологии

02 април 2014 г.
Конференция за електронни издателски технологии

На 11 април във Френския културен център в столицата ще се проведе конференция, която има за цел да представи опита и вижданията на водещи специалисти по електронно публикуване и електронни технологии.

Събитието е адресирано към представители на издателския и библиотечния бранш, образователната система, неправителствения сектор, инвеститори, автори, студенти и специализанти.

Очаква се форумът да се превърне в място за споделяне на идеи и виждания за развитие на пазара и технологиите, да спомогне за по-добрата информираност на работещите в бранша, да популяризира добри практики, доказани бизнес модели и световни тенденции. Ще слушаме специалисти с дългогодишен опит в издателския бизнес и онлайн предприемачи, ще обсъдим актуалното състояние на пазара на електронни книги в България и технологичните новости в областта на електронното пуликуване и защита: ePub3, канали за дистрибуция, нови устройства и софтуери, Web 2.0 и др.

Digital Biblio Technologies е място за установяване на контакт между издателския и технологичния сектор, запълване на празнината между професионалистите от сферата на съдържанието и технологиите и подпомагане създаването на нови партньорства.

Краен срок за регистрация: 09 април 2014 г.

Дата и час на събитието: 11 април, 9:30 ч., Френски културен център, площад Славейков

Повече информация: http://publishing-conference.biblio.bg/index.php?view=home

Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени