Кампания за набиране на обучители по програма Трениране на Успешни Родители (ТУР) на д-р Томас Гордън

18 март 2014 г.
Кампания за набиране на обучители по програма Трениране на Успешни Родители (ТУР) на д-р Томас Гордън

Екипът на сдружение Успешни Родители съвместно с институт Gordon Training International (GTI), Solana beach, USA (www.gordontraining.com) обявява прием на документи през февруари и март 2014 за кандидати от цялата страна!

В София от 24-29 Април 2014 г. ще се проведе  6-дневен уъркшоп за обучители – професионалисти по програмата Трениране на Успешни Родители (ТУР) на територията на България. ТУР е създадена през 1962 г. от три пъти номинирания за Нобелова награда американски психолог д-р Томас Гордън като превантивна програма – Обучение преди проблемите.

Преподава се  в САЩ и в още 50 страни по света от над 100 000 сертифицирани обучители. ТУР е пионерска програма в обучаването на родители и професионални кадри  в умения  за ефективно общуване и разрешаване на конфликти и е първата по рода си, която развива специфична методология за решаване на семейни конфликти.

Обучението се предоставя само от инструктори и представители, обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Гордън – Gordon Training International. Над 7 милиона души са обучени или са чели книгата „Трениране на успешни родители” в над 50 страни по света и на над 45 езика. Програмата е доказала своята универсалност - приложима е към всеки културен и етнически произход.

Ползите за сертифицираните обучители на Институт Gordon Training International - България са следните:

- Предоставят, популяризират и утвърждават образователен модел, доказал своята ефективност в над 50 страни по света.

- Базират дейността си на 3-годишен опит на функциониране на програмата на територията на България. 

<- Придобиват ноу-хау и добри практики - както от международния опит в тази област, така и от опита ни на територията на страната, относно структура, стандарти, маркетинг, бенефициенти.

- Работят с международното методологическо ръководство за инструктори (PET instructor guide), преведено на български език.

За одобрени кандидати се предлага отстъпка от таксата-участие до 31.03 .2014, както и за двама и повече одобрени кандидати от професионални екипи или сдружения.

За повече и по-конкретна информация:

E-mail: gordonbulgaria@gmail.com

Web site: www.gordonbulgaria.com ,www.gordontraining.comInternational P.E.T

Дарина Георгиева – представител на  Gordon Training International

Тел: 0898579018

Мариана Шмит – координатор по програмите на Gordon Training International

Тел: 0893349541

Институт Gordon Training International има интернационални представителства, които са упълномощени да предоставят програмите по модела Гордън в тяхната страна и на техния език след подписано двустранно споразумение относно авторски права, стандарти и разпространение.

Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени