Силвия Вагенщайн със специална награда от Съюза на преводачите

01 октомври 2023 г.
Силвия Вагенщайн със специална награда от Съюза на преводачите

Навръх Международния ден на преводача, 30 септември, на специална церемония в Аудитория 65 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ Съюзът на преводачите в България връчи Годишните награди за превод в различни категории.

Имаме удоволствието да съобщим, че жури в състав Галина Меламед, Людмил Димитров и Дарин Тенев присъди тазгодишната Специална награда за изключително високи постижения в областта на превода на художествена литература (поезия) на Силвия Вагенщайн – за превода ѝ от френски език на концептуално подбраните от нея стихове на Пол Елюар в „Поезия“, предадени с пълната авторова гама от образи, мелодика, поетични послания на също толкова богат и образен български език.

Освен че е автор на конгениалния превод, Силвия Вагенщайн стои зад съставителството, предговора и бележките към това изящно издание, което предлага екстракт от 14 поетически книги на големия френски творец.

Ето ги и мотивите на журито: „Преводачката Силвия Вагенщайн ни поднася концептуално томче с избрана поезия от Пол Елюар, необременена от идеологически напластявания, каквито се натрупват през живота му и които са били най-честото оправдание за редките му и не особено запомнени появи на български език. Издържан и великолепно изтълкуван, настоящият Елюар е избор и лична антология на Вагенщайн, която тя иска да сподели с читателите си. В своето време нещо подобно прави и самият френски поет, поднасяйки на сънародниците си стихотворенията на Христо Ботев. А Ботев винаги е достатъчно основание тук, в България, да забележим неговия чуждестранен популяризатор. В случая обаче това е по-незначителна и периферна подробност. Далеч по-важни са езиковите и образни енергийни конвулсии, трептения и трусове, оцелели в превода, мелодиката и особено личното, интимно послание, успоредено с компетентния предговор от преданата преводачка. Не е маловажен и фактът, че една откровено мъжка поезия е интерпретирана от дама, придала особена рафинираност на стиха, без да го изравнява, манипулира или „феминизира“. Елюар звучи убедително, възприемателят не го чете, а събеседва с него, слуша го и съпреживява довереното му като свое.“

По традиция бяха присъдени и награди за ярки постижения в областта на превода на художествена литература. Сред отличените заслужено се нареди Илияна Чалъкова за превода на антиутопичния роман „Пещерата от Жозе Сарамаго, един покъртително човеколюбив и ярък прочит на Платоновия мит за пещерата и сенките.

Обосновката на журито гласи: „Преводачката се е справила превъзходно с пресъздаването на български на плътния стил на големия португалски писател. В превода си е успяла да съхрани почерка, като намери най-хубава форма за предаване на особения синтактичен ритъм на Жозе Сарамаго, който е известен с дългите си изречения, с вплитането на диалози в потока на едно изречение, с реторичните натрупвания (синатроезми) и обратите на изказа. И това е постигнато на един четивен и красив български език, образец за преводаческо майсторство.“

Мариана Неделчева беше удостоена с награда за ярки постижения в областта на превода на хуманитаристика за съставителството и превода от английски език на книгата „Изящното изкуство на критиката“ от Хенри Джеймс. Според журито преводът предава майсторски всички черти на авторовия стил, в който фразите се открояват със своята точност и красота.

Васил Самоковлиев беше отличен с награда за цялостна дейност в областта на превода за неговите майсторски преводи на значими романи от съвременната чешка литература и за дългогодишната му преподавателска дейност по теория и практика на превода на български и чуждестранни студенти. Напомняме, че Самоковлиев е сред българските преводачи на двамата колоси на европейската литература Бохумил Храбал и Милан Кундера. В негов превод наскоро излязоха „Сватби в къщата“ и „Vita Nuova” от автобиографичната трилогия на Храбал, предстои да излезе романът „Пролуки“.

Честито на всички наградени преводачи!

Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени