30-часов семинар „Трениране на успешни родители“ (ТУР) на д-р Томас Гордън

25 януари 2012 г.
30-часов семинар „Трениране на успешни родители“ (ТУР) на д-р Томас Гордън

30-часовият семинар „Трениране на успешни родители“ (ТУР) на д-р Томас Гордън, автор на едноименната книга на издателство „Колибри“ е вече в България и ще бъде достъпна за българските родители в началото на 2012 г.

ТУР се преподава само от инструктори и представители, обучени и отличени със сертификат от организацията на д-р Гордън – Gordon Training International.
Първото по рода си за България обучение за инструктори професионалисти  по програмата ТУР се проведе  в гр. Бургас с преподавател Steve Emmons, представител и мастер треньор на институт Gordon Training International от 24 до 29 ноември 2011 г.
22-ма инструктори от София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово и Стара Загора, избрани по определени критерии, включващи образование, професионален опит, възрастова граница, ниво на владеене на английски език, завършиха успешно Първоначалния обучителен семинар за ТУР инструктори и са упълномощени да преподават програмата ТУР в техния град.
Програмата „Трениране на успешни родители“ по инициалите на международното  издание Parent Effectiveness Training  (Р.Е.Т.), дава отговор на много важни въпроси: как да разрешаваме конфликтите родител–дете, как да говорим на децата си така, че те да ни слушат и да променят „лошото поведение“, как да им помогнем да бъдат отговорни и да развият самодисциплина.
 Основателят е д-р Томас Гордън (1918–2002), всепризнат пионер в решаването на конфликти при общуването на родителите с техните деца, на учители с ученици, номиниран три пъти с Нобелова награда за мир, носител на голямата награда на Калифорнийската психологическа асоциация за цялостен принос, основател на международната фондация „Gordon Training International“, известен с „модела на Гордън“ – първоначално използван за подобряване на отношенията между родители и деца, впоследствие развит и прилаган като общовалиден метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения, прилаган успешно в цял свят. Автор е на девет книги, издадени на 40 езика в общ тираж от над 6,5 милиона екземпляра, в които описва подробно метода си. Над 7 милиона участници са преминали обучение в неговите курсове.
 Основана през 1962 г. в Калифорния, програмата „Трениране на успешни родители“ (ТУР) се преподава в САЩ и в над 45 страни от над 40 000 сертифицирани инструктори. Инструкторите обучават групи с приблизително 15-20 родители как да слушат, за да могат децата да им да говорят, как да говорят така, че децата им да ги слушат, и да решават проблеми така, че никой в семейството да не губи. Близостта и отзивчивостта, които следват прави и родителите, и децата щастливи.

 ТУР е пионерска програма в обучаването на родители в междуличностни комуникационни умения и е първата по рода си, която развива специфична методология за решаване на семейни конфликти.

 ТУР  е най-имитирана програма за родители по света. Д-р Гордън е наричан „бащата на обучаването на родители“.
 Курсът ТУР е оценен от над 60 независими проучвания Над 40 000 ТУР инструктори са обучени и отличени със сертификат от 1962 г. насам, включително психолози, психиатри, социални работници, брачни и семейни консултанти, учители, училищни съветници, църковни служители,  възпитатели, лекари, домакини, сестри и др.
Представителството на институт „Gordon Training International” за България функционира от гр. Бургас от началото на 2011 г. и се осъществява от Дарина Георгиева, а координатор по програмата ТУР е Мариана Шмит.

Контакти:
Бургас  8000
E-mail: gordonbulgaria@gmail.com
Web site: www.gordonbulgaria.com
Дарина Георгиева – представител на GTI
Тел: 0898579018
Мариана Шмит – координатор по програмите на GTI
Тел: 0893349541

Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени