Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с подкрепата на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (01.12.2021 г.)

02 декември 2021 г.
Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с подкрепата на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (01.12.2021 г.)

На 01.12.2021 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „КОЛИБРИ” ООД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-1242-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Срок на договора: 3 месеца (01.12.2021 – 01.03.2022 г.)

Място на изпълнение: град София.

Стойност на договора: 50 000 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени