9 нови учебника на Колибри, одобрени за 11.-12. клас

22 май 2020 г.
9 нови учебника на Колибри, одобрени за 11.-12. клас

Министерството на образованието и науката одобри още 9 учебни комплекта (учебник и тетрадка), предлагани от „Колибри“, по френски, испански и италиански език. Предназначени са за използване в 11. клас през новата 2020-2021 учебна година.

По ФРЕНСКИ ЕЗИК са учебниците от системите Tendances и Echo на френското издателство Cle International, чийто официален представител в България е „Колибри“. 

Учебният комплект Tendances B1 покрива учебното съдържание за ниво В1.1 и се предлага с DVD, което съдържа допълнителни аудио и видео материали и богати електронни ресурси. Това е третият учебник от системата Tendances, одобрен от МОН след Tendances A1 и Tendances A2. Tendances A2 премина първия етап от одобрението на МОН и предстои да бъде оценен от учителите. Tendances е нова, олекотена, достъпна и практически ориентирана езикова система, наблягаща върху проектната работа. Тетрадките към учебника съдържат материали за подготовка за DELF.

Echo B2 включва учебното съдържание за ниво В2.1. Това е последната част от петстепенната система на Cle International. Останалите четири вече са одобрени за използване в 8.-12. клас. Това са: Еcho A1, Echo A2, Echo B1.1 и Echo B1.2. Echo е най-известната система на Cle International за изучаване на френски език като чужд. Тя е класическа по своя характер и богата на съдържание. Всеки учебен комплект съдържа учебник, тетрадка, DVD/CD и код за достъп до електронен вариант.

Nickel! 4 e предназначен за ниво В2. Той е одобрен от МОН за използване в 11.-12. клас в гимназиите за профилирана подготовка по френски език. Той включва специално приложение по ДОИ за часовете по литература. Предстои оценката на учителите.

По ИСПАНСКИ ЕЗИК: Министерството на образованието и науката и учителите одобриха и последните два учебника от системите Vente на испанското издателство Edelsa и Nuevo Espanol en marcha на издателство SGEL. Така всички нива на двете системи вече са одобрени и приложими в системата на общообразователните училища в 8.-12 клас.

Vente 3 отговаря на ниво В2, като включва и учебното съдържание за ниво В2.1. Комплектът се състои от учебник, тетрадка, 2 броя CD и код за достъп до онлайн съдържание. Разработените е-варианти на учебниците от системата могат да се ползват както онлайн, така и офлайн. 

Nuevo Espanol en marcha 4 отговаря на ниво В2, като включва и учебното съдържание за ниво В2.1. Комплектът се състои от учебник, тетрадка, 2 броя CD и код за достъп до онлайн съдържание. Видеоматериалите към уроците са публикувани и в YouTube.

ИК „Колибри“ стартира одобряването на нова система по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – Nuovo Espresso. МОН одобри окончателно Nuovo Espresso 3 (B1.1) и Nuovo Espresso 4 (B2.1). Една от най-известните системи на издателство Alma Edizioni - Nuovo Espresso, бързо стана любим продукт на учители и ученици от цял свят. Придружена от собствен образователен телевизионен канал – Alma TV,  системата е актуална, достъпна, атрактивна и приятна за работа.    

След одобряването на Nuovo Espresso 3 и 4 предстои одобряване на Nuovo Espresso 2. Учебникът покрива ниво А2, одобрен е от МОН на първи етап и предстои оценката на учителите. При адаптирането на трите учебника по програмите на МОН са използвани урочни единици и от учебника Nuovo Espresso 1.  

Системата Nuovo Espresso е разработена в 6 части, като всяко ниво се състои от едно книжно тяло, включващо учебник и тетрадка, DVD / CD, които се предлагат заедно и поотделно с печатното издание, електронен вариант на учебника, достъп до Alma TV.

Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени