„Да се научим да живеем“ от Люк Фери - одобрено за учебно помагало

13 март 2012 г.
„Да се научим да живеем“ от Люк Фери - одобрено за учебно помагало

Учебното помагало по Философия за 11. клас „Да се научим да живеем“ е одобрено със заповед №РД09-240/06.03.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката.


За „Да се научим да живеем“ от Люк Фери


Пред мен, като учител по философия, винаги е стоял проблемът как да обясня основните философски въпроси така, че те да бъдат разбрани, да докоснат съзнанието и да пленят чувствата на учениците. Как да представя нещо толкова абстрактно по достъпен, осезаем начин, без да го профанизирам. Да се философства се изисква богата обща култура и развито критично мислене, които 16-17-годишните ученици все още не притежават.

С огромно удоволствие прочетох книгата на Люк Фери „Да се научим да живеем“ и открих, че гледната точка на автора, смисловият център, през който рефлектира върху философските идеи, е достъпен и разбираем за учениците. Стилът е ясен, логичен, недвусмислен, тезите са явно и някак „ежедневно“ изказани. Разбирането не изисква от учениците непосилни усилия или „тълковен речник“, още по-малко – свръхнапрежение на волята да заучаваш нещо, което не разбираш. Т.е. всичко това, което затруднява учениците при изучаването на философия в средното училище, което със сигурност ги демотивира в учебния процес, липсва у Фери.

Затова пък погледът му върху история на философията през нещо толкова близко до всеки, дори неизкушен от философска спекулация, човек – страхът от смъртта, спасението, смисълът на живота, отношението към света и другите, запознаването с идеите на модерната философия по начин, вплитащ древността на вечните философски въпроси в съвременната модерност на светоусещането, дава онзи старт на съзряващия ученик, който ще го изведе до знанието, поведението и мъдростта на отговорната и затова свободна личност. Философията, представена от Фери като теория, етика и мъдрост, предопределя практическата полезност на неговата „история на философията за новите поколения“. Тя е едно интересно, интригуващо и достъпно четиво, възбуждащо интереса към философията и философстването. А интересното и достъпното е най-мотивиращото за ученика в усвояването и осмислянето на проблематиката на дадена учебна дисциплина.

Съотнесеността на съдържанието на книгата на Фери към Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по философия е очевидна. Философската тематика, както и някои проблеми на етиката, удовлетворяват основните изисквания за знания, умения и компетентности по всички ядра на ДОИ по философия и частично – по Етика и право. Нещо повече – кореспондират с проекта на новите Стандарти за учебно съдържание по Философия и частично с тези по Етика и право.

Моето мнение е, че „Да се научим да живеем“ на Люк Фери може да бъде чудесно учебно помагало в часовете по философия. Използването на „историята на философията за младите поколения“ със сигурност ще повиши успеваемостта по предмета, а следователно и интереса към тази толкова абстрактна и трудна за разбиране дисциплина, но толкова развиваща мисленето и същностното светоусещане на младия човек.

Като член на Асоциацията на преподавателите по философия горещо ще препоръчам на колегията да апробират това полезно, според мен, четиво в работата си с учениците. Убедена съм, че това занимание ще донесе удоволствие и удовлетворение и за учениците, и за учителите.

 

Розелина Найденова,

учител по философия и член на АПФ

Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени