Асоциация „Българска книга” и проектът TISP

21 ноември 2015 г.
Асоциация „Българска книга” и проектът TISP

TISP (Технологии и иновации за интелигентно книгоиздаване) е актуален европейски проект, насочен към стимулиране на нови бизнес модели и партньорства от позиция на взаимодействието на издателите с ИКТ (информационни и комуникационни технологии). Той официално стартира на 1 януари 2013 г. и продължи до края на 2015 година. TISP е платформа за обмен на опит, маркетингови анализи и проучвания на конкретни бизнес практики. В рамките на такава една международна мрежа издателите и компаниите за нови технологии намират пространство за дебат на тема иновации, при които търсенето и предлагането се обединяват в подкрепа на прилагането на иновативни продукти и услуги и нови технологични решения, полезни за всички професионалисти по веригата на стойността в издателската дейност и пласмента на книги. TISP включва 25 организации от 12 европейски държави – Белгия, България, Германия, Унгария, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Румъния, Словния, Испания, Обединеното кралство. 

Проектът TISP и съпътстващите го инициативи обхващат серия от събития, които разясняват основите на стратегията. Тук влизат семинари и уъркшоп срещи, организирани в рамките на най-значимите световни форуми на двата сектора, както и на международни конференции, защото те предлагат най-подходящите условия за доставчиците на съдържание и технологичните компании да осъществят контакт помежду си, да се опознаят и да започнат колаборация. Измежду крайните цели на проекта е и изработването на политически рекомендации (като резултат от обратната връзка след съответните TISP събития), които ще бъдат адресирани към институции на национално равнище. Дейностите по този европейски проект са отворени за всички експерти, политици и научни работници, които могат да допринесат за развитието му като посещават събитията, които се организират на територията на цяла Европа. 

На 8 април 2014 г. TISP пусна онлайн Smartbook – уеб ресурс с отворен достъп за професионалисти от сферата на книгоиздаването и ИКТ. Официалното представяне се състоя на Лондонския панаир на книгата, където домакин беше Европейската асоциация на книгоиздателите. Концепцията “Smart Book” налага по-интензивен диалог между издателската дейност и новите ИКТ и създаване на пространство за обмен и анализ на иновациите в областта на дигиталните книги. В сърцевината на “Smart Book” са бизнес примерите, в т.ч случаи на кооперация между ИКТ и издателите като развитие на нови услуги с технологична стойност в книжния сектор, интересни стартиращи предприятия и бизнес инициативи, насърчаващи кореспонденцията между тези две общности и подчертаващи необходимостта издателите да разполагат с технологични решения. 

Асоциацията на българските книгоиздатели беше представена на събитията на TISP и NEM (New European Media) на Панаира на книгата в Болоня през март 2014 г., на конференцията ICCHP в Париж през юли 2014, както и на Панаира на книгата във Франкфурт през 2014 и 2015 година, където се състоя дискусия, свързана с програма „Хоризонт 2020”. През април 2014 г. се проведе Годишна среща на Асоциацията на българските книгоиздатели в Боровец, където беше направена презентация пред издатели, книжари и журналисти. През 2015 година АБК отново беше част от семинара на TISP и NEM в рамките на Панаира във Франкфурт на тема: „Пари за иновации: как Европейската комисия насърчава растежа в творческите индустрии”. Събитията имаха за цел изясняване на ролята на ЕС за подпомагане и насърчаване на нововъведенията и изследванията. Представени бяха няколко нови програми за подпомагане в ЕС (Horizon 2020, Creative Europe), които се фокусират върху творческите индустрии. Тези уъркшопи на практика свързват инвеститори на европейско ниво от областта на книгоиздаването, технологиите и други близки творчески индустрии. Проведоха се дискусии относно възможностите на книгоиздателската индустрия за достъп до финансиране и изследвания. Сред презентаторите имаше представители на иновативни фирми от книгоиздателския бранш, представители на Европейската комисия и представители на TISP. 

Програма „Хоризонт2020” има за цел подпомагане на научноизследователската дейност и иновациите в много сектори. „Хоризонт2020” е с общ бюджет от около 80 милиарда евро за периода 2014 – 2020 година. Освен към научноизследователски институции, програмата е насочена и към малки и средни предприятия (МСП), за да им помогне да осъществят необходимите иновации. „Хоризонт2020” е разработена така, че да подпомага малки и прости научноизследователски проекти, които са свързани с пазара и чийто основен фокус е върху иновациите. Тази част от програмата, която е ориентирана към насърчаване на сътрудничеството между европейските творчески дейности, е озаглавена ИКТ – технологии за съдържание и управление на информацията. Това всъщност е най-интересният потенциален източник на подкрепа за партньорства между ИКТ и издателите.

В средата на 2014 г. TISP публикува препоръки за промяна на политиките спрямо книгоиздателския и ИТ сектора в страните от ЕС. Документът беше изготвен от две европейски представителства – на издателската индустрия (ФЕК – Федерация на Европейските Книгоиздатели) и на ИКТ индустрията (DIGITALEUROPE), и съдържаше общата позиция на двете страни относно същинските действия, необходими за подкрепа на иновациите, като предоставените оперативни насоки за ресорните политики се определят от нуждите на компаниите от двата сектора. Препоръките бяха адресирани до държавниците, работещи за осигуряване на безпроблемно развитие на съответните пазари и удовлетворение на потребителските очаквания. Беше отправен апел за финансиране на проекти, разработвани в двата сектора, и за повече публични инвестиции, включително в проучвания и в дейности за развитие. 

Според Президента на ФЕК книгоиздателите се чувстват ангажирани да насърчават иновациите в сектора и да приемат дигиталните промени с цел да осигурят на читателите си нови, по-предизвикателни услуги и продукти. Целта е осигуряване на условия за пълно оползотворяване на потенциала от интеграцията на ИКТ и книгоиздаването. Джон Хигинс, главен директор на DIGITALEUROPE, заяви, че  дигиталната индустрия в Европа оценява стъпките, направени от европейските книгоиздатели с оглед извличане на максимума от водещите информационни и комуникационни технологии.

Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени