Националният център за книгата, или кауза за спасяване на българската литература

09 февруари 2015 г.
Националният център за книгата, или кауза за спасяване на българската литература

В зенита на 42-рия Софийски международен панаир на книгата през декември 2014 г. беше основан Националният център за книгата към НДК. Една гъвкава и високоефективна структура, която ще развива дейност на проектен принцип и в партньорство с държавни институции, издателски къщи, Асоциация „Българска книга”, университети, библиотеки, читалища и училища. Амбицията на Центъра не е да „изземе” или компенсира функциите на държавата, а да съдейства за мобилизация на културната политика, стратегиите и практиките в тази област. Комплексната му ключова цел се изразява в подпомагане на българската литература в България и отвъд границите на страната.

С отговорността на директор на Националния център за книгата се ангажира Светлозар Желев, известен с дългогодишния си опит в сферата на книгоиздаването и с ревностните си и последователни действия по посока облекчаване достъпа на читателите до стойностна литература, налагането и утвърждаването на български автори.

Чест прави на г-н Мирослав Боршош, настоящият изпълнителен директор на НДК, че незабавно се отъждестви с ролята на вдъхновител и мотор на инициативи с национална значимост. В рамките на пресконференция, дадена на 5 февруари 2015 г., от името на Националния център за книгата той представи програмите „Преводи” и „Българска книга” като базов инструмент за разпространение на българска литература от всички жанрове, за подпомагане и популяризиране постиженията на родните творци, независимо дали става дума за дебютиращи автори, или за утвърдени имена.

Програма „Преводи” предвижда поемане на разходи по превод на българска художествена проза, към която чуждестранни издатели са проявили интерес. Програма „Българска книга” ще позволи кандидатстване от страна на български издателства за издаване на книги от млади или утвърдени творци. Боршош акцентира на размаха на начинанието и заяви, че програмите ще бъдат отворени целогодишно. Така всеки, който се чувства готов да защити свой проект, ще разполага с възможността да го стори веднага. Той допълни, че всеки автор, установил контакти с партньори в чужбина, може да разчита на съдействие за превод на свои произведения, и изтъкна необходимостта от изграждане на стратегия за комуникация в цял свят:

„Надявам се, че благодарение на правилата, които сме изготвили, а те са в синхрон с практиките в други европейски държави, съвсем скоро по рафтовете на книжарниците в чужбина ще се появят четива от български автори.”

До края на февруари се очаква да бъдат конкретизирани условията за кандидатстване, а до няколко месеца Националният център за книгата да се превърне в денонощна книжарница и библиотека, в най-амбициозното пространство за четене, споделяне на идеи и представяне на литературни проекти с разнообразен профил.

Центърът за книгата няма да функционира като издателство, което означава, че издателските къщи ще служат като филтър на първия етап, а Експертният съвет към центъра ще генерира решения кой проект да бъде подкрепен. Към настоящия момент в този съвет влизат Амелия Личева, Александър Кръстев, Дарин Тенев, Георги Иванов и Силва Папазян. Функциите на Националния център за книгата ще се определят от Консултативен съвет в състав Алек Попов, Жаклин Вагенщайн, Александър Шпатов, Ани Илков, Теодора Димова, Манол Пейков, Радослав Парушев и Милена Фучеджиева.

Истината е, че създаването на Национален център за книгата и превръщането на НДК в денонощна библиотека е безценен проект, чието съдържание няма аналог в по-ново време в България. По същество това е първата умело обоснована и координирана акция с национален характер за българската литература. Центрове като този функционират в цял свят, включително във всички съседни държави, и техният принос за оптимизиране популярността на местните литературни постижения не подлежи на съмнение.

Екипът на издателство „Колибри” поздравява Мирослав Боршош за изключителния професионализъм, оперативния подход и конструктивния дух на работа, който установи, и желае както на него в качеството му на изпълнителен директор на НДК, така и на директора на Националния център за книгата Светлозар Желев успех в разгръщането на тази дълбоко смислена и мащабна инициатива.

Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени