Успешно добавихте „...“ към вашата поръчка
Как да общуваме с детето - продължение
Печатно издание
ISBN
978-954-529-774-8
Цена
11.00 лв.
изчерпана
Информация
Рейтинг (1)
Мнения (7)
Публикувай мнение
Печат
Меки корици
Размери
13/20
Тегло
260 гр.
Страници
232
Дата на издаване
26 април 2010
Превод
София Бранц

Как да общуваме с детето - продължение

Първата част на „Общуване с детето“ отдавна се е превърнала в настолно помагало за родители от много страни (продадена е в тираж от 350 000 екземпляра само на руския пазар). Продължението на книгата задълбочава вече разработените теми и подлага на анализ и обсъждане многочислените въпроси, които вълнуват родители и възпитатели: Как да приучим детето на дисциплина? Как да го наказваме? Как да му внушим, че училището е от първостепенно значение за неговото бъдеще?

В книгата са намерили отражение не само високият професионализъм на авторката, но и богатият й личен опит. Тя е майка на три деца, баба на петима внуци и прабаба на двама правнуци. Много от описаните сюжети възпроизвеждат събития, които реално са се случили в голямото й семейство.

Ако искате да разберете вашето дете, да заслужите доверието му, да му вдъхнете увереност в собствените сили, а също така и във вашата любов и поддръжка независимо от обстоятелствата, то тази книга е за вас.

За автора

Юлия Гипенрейтер е професор в Московския държавен университет, известен учен и талантлив педагог, автор на множество статии, монографии и учебни помагала. Научните интереси на авторката се движат от психологията на познанието до психологията на личността. В последните години Ю.Б. Гипенрейтер усилено се занимава с практическа психология – води тренинги, дава консултации в областта на детските и семейните проблеми.

Още заглавия от същия жанр
Откъс

Юлия Гипенрейтер „Как да общуваме с детето. Продължение”

Авторски предговор

Тази книга разказва за общуването на възрастните и децата и донякъде за общуването на самите възрастни помежду им. Тя продължава и задълбочава темите от предишната ми книга “Как да общуваме с детето”.
Според отзивите на читателите първата книга е била полезна. Мнозина ми разказаха за позитивните промени, които са постигнали благодарение на прочита й. На срещи с различни хора – родители и деца, семейни двойки и самотни родители, студенти и хора от бизнес средите – сме обсъждали трудните въпроси на възпитанието, проблемите на общуването, сложните житейски ситуации. Така се натрупа материалът, който е в основата на тази книга.
Освен истинските истории тук съм използвала идеите на видни професионални психолози, педагози, философи и мислители. Друг използван безценен материал са ярки описания от литературата, спомените, биографиите и автобиографиите. Защото само чрез реалните истории, личния опит и практиката можем да разберем в дълбочина всичко онова, което са искали и искат да споделят с нас забележителните хуманисти, учени и практици, избрали за свое поприще помощта в отглеждането на децата и развитието на личността. Затова се опитвам да илюстрирам всяка “теоретична” тема с история от “практиката” и обратно: давам възможност на читателя да види във всяка конкретна история общите закономерности и да си направи нужните полезни изводи.

Относно съдържанието на книгата. Много е трудно да се прокара строга линейна “логика”. В живота всичко се преплита. За броени дни може да се мине през какво ли не: недоволство и радост, разбирателство и противоречия, игри и конфликти, отстъпки, забрани, наказания, прошки. За каквото и да говорим, то неволно се свързва с друго. Затова текстът само условно е разделен на части и глави, тъй като предварително бях наясно за неизбежните повторения и, разбира се, за преплитането на обсъжданите теми.
Някои теми преминават през цялата книга.
Първата засяга познаването и разбирането на детето. Детето е надарено по рождение, то има силна потребност да расте и да се развива, то умее и иска да учи; то е упорито, съсредоточено, очаровано от света; то е непосредствено и емоционално; то има нужда от нашата съпричастност и същевременно се брани от неделикатността и грубото нахлуване в неговия свят. Успехът на мисията ни като родители много зависи от това доколко разбираме и сме наясно с природата на детето. На вътрешния свят на децата, на потребностите им, мотивите на поведението им, емоциите и изживяванията им са посветени няколко глави от книгата.
Следващата тема е: пътища и начини за отглеждането на детето. За съжаление в областта на възпитанието съществуват много погрешни мнения, остарели и порочни традиции. Някои от тях са принуждаването, строгите наказания, “дресировката”, потискането на свободата и личността на детето. Подобни практики съществуват у поколения хора и се предават на днешните родители, това създава трудни проблеми в семействата. Често родителите не знаят как другояче да постъпват, защото така са постъпвали и с тях, когато са били деца.
В тази книга, както и в предишната, обсъждаме отговорите на родителските въпроси от рода на “как да го възпитавам”, “как да го свиквам на ред и дисциплина”, “как да го наказвам”, “как да го накарам да учи”.
Оказва се, че за да намерим отговорите, се налага да разширим рамките на обичайните си представи. В речника си трябва да включим освен глаголите “уча”, “обучавам”, “насочвам”, “задължавам”, “изисквам” също и “радвам”, “играя”, “развивам”, “увличам”.
Практическите отговори намираме в дейността на известни учени, на педагози и родители. Техният опит, за който се говори в цялата книга, е много по-красноречив от всякакви думи. В края на краищата нали така се учим – като ползваме опита на специалистите!
Темата за възпитанието, естествено, е неразривно свързана с темата за общуването. Тя минава като червена нишка през всички глави в книгата. В отношенията ни с децата е важно не само на какво ги учим, но и как им помагаме да преодоляват трудностите. Умението да слушаме, да разговаряме, да сме позитивни, да решаваме конфликтите влиза в техниките на общуването. Основите им са описани в предходната ми книга. Тук (особено в третата част) те се обсъждат по-задълбочено, с много важни подробности.
Въпреки главната насока на книгата – възпитанието на детето – ми се стори важно да включа в нея и “възрастни” теми. По две причини.
Първо, основните правила и принципи на ефективното общуване са универсални. Те действат не само при отношенията с децата, но и при личните взаимоотношения между възрастните. Впрочем децата много по-бързо добиват навици в общуването и обикновено изпреварват възрастните.
Второ, хармоничните отношения между възрастните са необходимо условие за емоционалното благополучие на децата и тяхното цялостно развитие. Затова е много важно родителите да внимават по какъв начин общуват помежду си и с околните. Надявам се, че книгата ще им помогне и в това отношение.
Много от читателите знаят, че не е достатъчно просто да се прочете една книга и дори много книги “за общуването”. Важна е практиката! Без опити да се пробват нови начини – да се реагира, отговаря, постъпва по-различно, по друг начин да се изразяват емоциите – нищо няма да стане. Старите навици са здраво вкоренени.
Но вярвайте, промяната на обичайното поведение е напълно възможна. Не се отказвайте! Отначало новите интонации или думи може да ви се сторят изкуствени. Тази изкуственост идва от прекаленото напрежение. После то отшумява. Новите начини на общуване се автоматизират и стават също толкова естествени, както старите.
Фактът, че сте отворили тази книга, подсказва, че искате положителна промяна. Може би вече се опитвате да общувате по нов начин и забелязвате как се потвърждава полезното, а понякога просто “вълшебното” действие на правилните техники. Заслужавате сърдечни поздравления за успехите, тъй като те вдъхват вяра не само в прекрасните възможности на правилното общуване, а и в собствените ви сили.
Но и това не е всичко. Много скоро ще усетите промени в самите себе си. Мнозина читатели ми пишат, че с овладяването на ефективните техники за общуване те за свое учудване започват да се чувстват по нов начин: по-спокойни и по-уверени. Те вече проявяват по-голямо разбиране към децата и близките си, по-рядко се дразнят, по-толерантни са към емоциите на другите и това вече им “идва отвътре”.
Така че усилията върху външните изяви на поведението променят вътрешното състояние! Усилията, употребени за овладяване на техниките, се отплащат стократно!

Поднасям искрените си благодарности на всички, които допринесоха за появата на тази книга. Мнозина родители, приятели, колеги, читатели, които познавам или не познавам от лично общуване или от писма, споделят с мен проблемите и въпросите си, грижите и наблюденията, опита и прекрасните си постижения. Те винаги са свързани с децата: жизнени, искрени, естествени, талантливи и същевременно нуждаещи се от нашата помощ. Така се създава обща доброжелателна “сфера”, незрима общност на хора, които действат неуморно в името на добруването и щастието на децата и на близките си. Тази общност се обогатява от уникалния принос на всеки и от своя страна морално подкрепя всеки, включително и авторката на тази книга.
Изразявам дълбоката си признателност към художничките Елена Белоусова и Марина Фьодоровска за вниманието към пожеланията на авторката и творческото превъплътяване на замислите й в рисунките.
Изказвам специалната си благодарност на Ирина Умнова, която любезно прие да прегледа и да редактира ръкописа. Изключителният й литературен, журналистически и психологически професионализъм ми помогна да видя и да коригирам според възможностите си недостатъците и в общата композиция на книга, и в текста на отделните глави.
Изключителна благодарност дължа и на мъжа си Алексей Николаевич Рудаков, неизменно търпеливия слушател, събеседник и консултант по всички въпроси, които са ми хрумвали и ми хрумват. Точният му ум на математик, неговата обща ерудиция и безпогрешният му вкус го направиха същински участник и съдник на целия текст на тази книга. А за всички несъвършенства, които все пак може да се открият в нея, отговарям единствено аз.

Юлия Гипенрейтер „Как да общуваме с детето. Продължение”

Авторски предговор

Тази книга разказва за общуването на възрастните и децата и донякъде за общуването на самите възрастни помежду им. Тя продължава и задълбочава темите от предишната ми книга “Как да общуваме с детето”.
Според отзивите на читателите първата книга е била полезна. Мнозина ми разказаха за позитивните промени, които са постигнали благодарение на прочита й. На срещи с различни хора – родители и деца, семейни двойки и самотни родители, студенти и хора от бизнес средите – сме обсъждали трудните въпроси на възпитанието, проблемите на общуването, сложните житейски ситуации. Така се натрупа материалът, който е в основата на тази книга.
Освен истинските истории тук съм използвала идеите на видни професионални психолози, педагози, философи и мислители. Друг използван безценен материал са ярки описания от литературата, спомените, биографиите и автобиографиите. Защото само чрез реалните истории, личния опит и практиката можем да разберем в дълбочина всичко онова, което са искали и искат да споделят с нас забележителните хуманисти, учени и практици, избрали за свое поприще помощта в отглеждането на децата и развитието на личността. Затова се опитвам да илюстрирам всяка “теоретична” тема с история от “практиката” и обратно: давам възможност на читателя да види във всяка конкретна история общите закономерности и да си направи нужните полезни изводи.

Относно съдържанието на книгата. Много е трудно да се прокара строга линейна “логика”. В живота всичко се преплита. За броени дни може да се мине през какво ли не: недоволство и радост, разбирателство и противоречия, игри и конфликти, отстъпки, забрани, наказания, прошки. За каквото и да говорим, то неволно се свързва с друго. Затова текстът само условно е разделен на части и глави, тъй като предварително бях наясно за неизбежните повторения и, разбира се, за преплитането на обсъжданите теми.
Някои теми преминават през цялата книга.
Първата засяга познаването и разбирането на детето. Детето е надарено по рождение, то има силна потребност да расте и да се развива, то умее и иска да учи; то е упорито, съсредоточено, очаровано от света; то е непосредствено и емоционално; то има нужда от нашата съпричастност и същевременно се брани от неделикатността и грубото нахлуване в неговия свят. Успехът на мисията ни като родители много зависи от това доколко разбираме и сме наясно с природата на детето. На вътрешния свят на децата, на потребностите им, мотивите на поведението им, емоциите и изживяванията им са посветени няколко глави от книгата.
Следващата тема е: пътища и начини за отглеждането на детето. За съжаление в областта на възпитанието съществуват много погрешни мнения, остарели и порочни традиции. Някои от тях са принуждаването, строгите наказания, “дресировката”, потискането на свободата и личността на детето. Подобни практики съществуват у поколения хора и се предават на днешните родители, това създава трудни проблеми в семействата. Често родителите не знаят как другояче да постъпват, защото така са постъпвали и с тях, когато са били деца.
В тази книга, както и в предишната, обсъждаме отговорите на родителските въпроси от рода на “как да го възпитавам”, “как да го свиквам на ред и дисциплина”, “как да го наказвам”, “как да го накарам да учи”.
Оказва се, че за да намерим отговорите, се налага да разширим рамките на обичайните си представи. В речника си трябва да включим освен глаголите “уча”, “обучавам”, “насочвам”, “задължавам”, “изисквам” също и “радвам”, “играя”, “развивам”, “увличам”.
Практическите отговори намираме в дейността на известни учени, на педагози и родители. Техният опит, за който се говори в цялата книга, е много по-красноречив от всякакви думи. В края на краищата нали така се учим – като ползваме опита на специалистите!
Темата за възпитанието, естествено, е неразривно свързана с темата за общуването. Тя минава като червена нишка през всички глави в книгата. В отношенията ни с децата е важно не само на какво ги учим, но и как им помагаме да преодоляват трудностите. Умението да слушаме, да разговаряме, да сме позитивни, да решаваме конфликтите влиза в техниките на общуването. Основите им са описани в предходната ми книга. Тук (особено в третата част) те се обсъждат по-задълбочено, с много важни подробности.
Въпреки главната насока на книгата – възпитанието на детето – ми се стори важно да включа в нея и “възрастни” теми. По две причини.
Първо, основните правила и принципи на ефективното общуване са универсални. Те действат не само при отношенията с децата, но и при личните взаимоотношения между възрастните. Впрочем децата много по-бързо добиват навици в общуването и обикновено изпреварват възрастните.
Второ, хармоничните отношения между възрастните са необходимо условие за емоционалното благополучие на децата и тяхното цялостно развитие. Затова е много важно родителите да внимават по какъв начин общуват помежду си и с околните. Надявам се, че книгата ще им помогне и в това отношение.
Много от читателите знаят, че не е достатъчно просто да се прочете една книга и дори много книги “за общуването”. Важна е практиката! Без опити да се пробват нови начини – да се реагира, отговаря, постъпва по-различно, по друг начин да се изразяват емоциите – нищо няма да стане. Старите навици са здраво вкоренени.
Но вярвайте, промяната на обичайното поведение е напълно възможна. Не се отказвайте! Отначало новите интонации или думи може да ви се сторят изкуствени. Тази изкуственост идва от прекаленото напрежение. После то отшумява. Новите начини на общуване се автоматизират и стават също толкова естествени, както старите.
Фактът, че сте отворили тази книга, подсказва, че искате положителна промяна. Може би вече се опитвате да общувате по нов начин и забелязвате как се потвърждава полезното, а понякога просто “вълшебното” действие на правилните техники. Заслужавате сърдечни поздравления за успехите, тъй като те вдъхват вяра не само в прекрасните възможности на правилното общуване, а и в собствените ви сили.
Но и това не е всичко. Много скоро ще усетите промени в самите себе си. Мнозина читатели ми пишат, че с овладяването на ефективните техники за общуване те за свое учудване започват да се чувстват по нов начин: по-спокойни и по-уверени. Те вече проявяват по-голямо разбиране към децата и близките си, по-рядко се дразнят, по-толерантни са към емоциите на другите и това вече им “идва отвътре”.
Така че усилията върху външните изяви на поведението променят вътрешното състояние! Усилията, употребени за овладяване на техниките, се отплащат стократно!

Поднасям искрените си благодарности на всички, които допринесоха за появата на тази книга. Мнозина родители, приятели, колеги, читатели, които познавам или не познавам от лично общуване или от писма, споделят с мен проблемите и въпросите си, грижите и наблюденията, опита и прекрасните си постижения. Те винаги са свързани с децата: жизнени, искрени, естествени, талантливи и същевременно нуждаещи се от нашата помощ. Така се създава обща доброжелателна “сфера”, незрима общност на хора, които действат неуморно в името на добруването и щастието на децата и на близките си. Тази общност се обогатява от уникалния принос на всеки и от своя страна морално подкрепя всеки, включително и авторката на тази книга.
Изразявам дълбоката си признателност към художничките Елена Белоусова и Марина Фьодоровска за вниманието към пожеланията на авторката и творческото превъплътяване на замислите й в рисунките.
Изказвам специалната си благодарност на Ирина Умнова, която любезно прие да прегледа и да редактира ръкописа. Изключителният й литературен, журналистически и психологически професионализъм ми помогна да видя и да коригирам според възможностите си недостатъците и в общата композиция на книга, и в текста на отделните глави.
Изключителна благодарност дължа и на мъжа си Алексей Николаевич Рудаков, неизменно търпеливия слушател, събеседник и консултант по всички въпроси, които са ми хрумвали и ми хрумват. Точният му ум на математик, неговата обща ерудиция и безпогрешният му вкус го направиха същински участник и съдник на целия текст на тази книга. А за всички несъвършенства, които все пак може да се открият в нея, отговарям единствено аз.

Сподели в:
Публикувай мнение за книгата
Мнения на читатели
Здравейте, проверихме за оцелял екземпляр в склада, за съжаление е изчерпана напълно. Ще помислим за преиздание. А иначе съвсем скоро очаквайте ново заглавие от Юлия Гипенрейтер!
Здравейте!Кога ще пуснете книгата отново ?
Здравейте, книгата е изчерпана, за съжаление. Препоръчваме ви заглавието „Скъпи, провалих децата” на Алисън Шейфър, която е не по-малко известен автор в тази област, в момента нейните заглавия се радват на изключителна популярност в цял свят. Предстои да издадем още един неин бестселър - „Не, това не са глезотии”. Заповядайте на лекциите на Шейфър на 25 октомври в Гранд хотел София - тя пристига в България за първи път! http://www.colibri.bg/novini/109/08-09-2014-ekspertyt-po-roditelski-vyprosi-alisyn-shejfyr-za-pyrvi-pyt-v-bylgariq
Книгата имате ли я в наличност и ако Не - ще пускате ли нов тираж ?
Здравейте, възможно е да е изчерпана.
Здравейте, поръчайте книжката от другия ни сайт: http://dora.bg/index.php?route=product/product&path=24&product_id=112#.Uw7jBPmSyq8

Оценка: +1

Здравейте,имате ли я налична, за да я поръчам?
Печатно издание
Печатно издание
ISBN
978-954-529-774-8
изчерпана
Цена
11.00 лв.

Доставка - куриери "Спиди"
Безплатна за поръчки над 80 лв.
Отстъпка
Доставка
Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени