Успешно добавихте „...“ към вашата поръчка

Книги на Жак Лакан

Жак Лакан

Жак Лакан (1901-1981) е сред най-влиятелните мислители на ХХ в. Френски психиатър и психоаналитик, той е един от учредителите на Френското психоаналитично общество, а по-късно и основател на Фройдистката школа в Париж. Критик на модната по това време психология на Аза, настоява за връщане към Фройд и преосмисляне на ролята на езика при конституирането на субекта на несъзнаваното. Работата на Лакан, свързвана със структурализма и постструктурализма, повлиява не само психоанализата, но и цялото поле на хуманитаристиката.

Блог | Жак Лакан
Каталог на нашите автори
Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени