Успешно добавихте „...“ към вашата поръчка

Книги на Константин Куцаров

Константин Куцаров

Константин Куцаров е дългогодишен хабилитиран преподавател в Катедрата по български език към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Понастоящем е декан на Филологическия факултет. Научните му търсения най-често са фокусирани към теоретичната граматика, в частност – към морфологията на съвременния български език, частите на речта, морфологичните категории, причастната система, общото езикознание.

Последната му професионална разработка ‒ Българските лексемни класове и учението за частите на речта, е успешно защитен дисертационен труд пред авторитетно жури за присъждане на научната степен “доктор на филологическите науки“.

Каталог на нашите автори
Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени