Успешно добавихте „...“ към вашата поръчка

Книги на Мари Врина-Николов

Мари Врина-Николов

Мари Врина-Николов е френска българистка и преводачка. Тя има защитена докторска дисертация на тема „Емоционалните частици в съвременния български език“, публикувана на български („Експресивните частици в българския език“ - Абагар, 1999). През 2001 г. защитава и хабилитационен труд за професура. Автор на многобройни изследвания в областта на теорията на превода, лингвистиката и историята на българската литература. Превела е на френски редица произведения от Алек Попов, Антони Георгиев, Вера Мутафчиева, Виктор Пасков, Георги Господинов, Емилия Дворянова, Иван Бориславов, Йордан Радичков, Йордан Йовков, Ивайло Петров, Кирил Кадийски, Севда Севан и др. След като е била аташе по езикови въпроси към френското посолство в София и Будапеща, в момента тя е гост-професор в Нов български университет, където преподаваа История и теория на превода.

Каталог на нашите автори
Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени