Успешно добавихте „...“ към вашата поръчка

Книги на Даниеле Аристарко

Даниеле Аристарко

Даниеле Аристарко е роден в Неапол през 1977 г. Автор е на разкази и популярни есета, преведени на много езици. Преподава литература в училище, а сега пише книги за деца, а също и за радио, филми и театър. Организира срещи в училищата с ученици и учители.

Някои от издадените му книги са: Io dico no! Storie di eroica disobbedienza („Казвам „не”. Истории за дръзко неподчинение”), Io dico sí! Storie di sfide e di futuro („Казвам „да”. Истории за предизвикателства и за бъдещето”), Shakespeare in shorts. Dieci storie di William Shakespeare („Шекспир накратко. Десет истории за Уилям Шекспир”), Cosí è Pirandello (se vi pare). I personaggi e le storie di Luigi Pirandello („И ето Пирандело. Герои от историите на Луиджи Пирандело), Non è mica una tragedia! Le grandi storie e i personaggi del Teatro greco („Не е чак такава трагедия. Великите истории и герои от гръцкия театър”), Fake. Non è vero ma ci credo (Лъжата. Не е истина, но аз вярвам), Io vengo da.... Corale di voci straniere (Идвам от... Хорът на чуждите гласове), Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi („Писма до един дванадесетгодишен за фашизма от вчера и днес), Corso di filosofia in tre secondi e un decimo („Курс по философия в три секунди и една десета”).

Каталог на нашите автори
Издателство "Колибри"
1990-2021 © Всички права запазени