Успешно добавихте „...“ към вашата поръчка

Книги на Марсел Пруст

Марсел Пруст

Марсел Пруст (1871-1922) е един от най-ярките представители на модернизма в литературата, коренно променил световния литературен климат в началото на XX век. Името му се свързва преди всичко с повествователния стил наречен „поток на съзнанието“ и със седемтомния му роман „По следите на изгубеното време“ – първия том издава на свои разноски през 1913 г., а последните три излизат след смъртта му.

На пръв поглед романът проследява живота в обществото на аристокрацията и на богатата буржоазия, предавайки спомените и събитията, чувствата и настроенията на повествователя. При по-добро вглеждане читателят открива по-скоро размисли за нравите, за паметта, за времето. Оказва се, че героят не толкова върви по следите на миналото, колкото се опитва чрез миналото, чрез уроците на житейския опит да стигне до смисъла на живота. В края на седмия том разказвачът го намира в изкуството и литературата.

Каталог на нашите автори
Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени