Успешно добавихте „...“ към вашата поръчка

Книги на Румяна Л. Станчева

Румяна Л. Станчева

Румяна Л. Станчева е професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, доктор на филологическите науки, доктор хонорис кауза на Университета на Артоа, автор на книги по балканистика и по сравнително литературознание (румънска, френска и българска литература). Специално място сред публикациите й в редица международни научни издания заемат изследванията, посветени на френскоезични писатели и на взаимодействията между литературата и изкуствата.

Каталог на нашите автори
Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени