Успешно добавихте „...“ към вашата поръчка

Книги на Тетрадки за оцветяване

Blank author image

Тетрадки за оцветяване е поредица за деца от възрастовите групи 3-4 години, 4-5 години, 5-6 години, 6-7 години и 7-8 години.


Поредицата съдържа 12 книжки. Всяка от тях предлага разнообразни игрови и лесни за осъществяване дейности, съобразени с възрастовите особености на детето, които подпомагат неговото успешно развитие. Детето има възможност да съчетае удоволствието от оцветяването с естествената си любознателност към околния свят и към познанието чрез конкретен собствен опит. „Като оцветяваш, научаваш!“ е подход, който развива, мотивира и помага на малкия човек неусетно все повече и повече да разбира, да се ориентира и да изгражда системата си от представи, ценности, умения и отношения.

В шест от тетрадките е поставен акцент върху отделно умение или компонент от определено образователно направление: Рисуване, Писане и четене, Вълшебните срички, Смятане, Вълшебните числа, Вълшебно събиране. Други шест представят възможност детето да открие традиционни приказки по нетрадиционен начин: Златокоска и трите мечета, Рижавата кокошчица, Трите прасенца, Червената шапчица, Палечко, Снежанка и седемте джуджета. Ясно поставените задачи за оцветяване с конкретна дидактическа цел са съчетани с предложение за оцветяване според желанието на детето. Така то може да прояви себе си, своето въображение и естетически вкус. Ненатрапчиво му помагаме да придобие самочувствие, като почувства, че е уважена неговата личност и самоинициатива, вдъхваме му доверие в собствените качества и резултатни усилия.


Структурата на Тетрадки за оцветяване е ясна, прегледна и напълно разбираема. В тях логично се редуват рецептивните и продуктивните дейности. Задачите за изпълнение са формулирани на достъпен за децата език. На всяка страница за оцветяване е посочено умението или очаквания резултат от дейността, което е ценен ориентир за възрастните.


Тетрадки за оцветяване могат да се използват в зависимост от потребностите на конкретните деца в детската градина, в предучилищните подготвителни групи и в първи клас на началния образователен етап в училище.

Всички книжки от поредицата могат да бъдат също така и естествено продължение на заниманията вкъщи и улесняват родителите и близките на децата. Вечер, в събота и неделя или през ваканцията мама или татко, по-голямата сестричка или братче, баба или дядо имат на разположение Тетрадки за оцветяване – конкретни поводи и средства да откликват на потребността от развитие на децата в един пълноценен процес на общуване, обучение и възпитание.


Предлагаме тази поредица на всички вас, които търсите идеи и възможности да помогнете на детето да открие света и да се открие за света, да култивирате неговото желание за учене от най-ранна възраст и да го окуражите да върви напред със самочувствие.

Каталог на нашите автори
Всички заглавия от Тетрадки за оцветяване
Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени