Успешно добавихте „...“ към вашата поръчка

Книги на Кир Буличов

Кир Буличов

Кир Буличов (псевдоним на Игор Можейко) е един от най-известните руски фантасти, по образование изтоковед. Започва да пише фантастика от 1965 г. и продължава да твори почти до края на своя живот през 2003 г. Автор е на стотици произведения, има десетки издадени книги, писал е филмови сценарии.

Най-известните му произведения са поредиците разкази за град Гусляр и за момиченцето от бъдещето Алиса Селезньова (много от тях са превеждани и у нас). В тях Буличов проявява характерното си отлично чувство за хумор, богата фантазия и умение за преплитане на фантастичното с всекидневното, което прави произведенията му особено близки до читателя.

Каталог на нашите автори
Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени