Успешно добавихте „...“ към вашата поръчка

Книги на Е. Панчева, А. Личева, М. Янакиева

Blank author image

Доц. Амелия Личева е доктор по филология, преподавател във Факултета по Славянски филологии, Катедра „Теория на литературата“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Редактор е в „Литературен вестник“ и литературен наблюдател на вестник „Култура“.

Доц. д-р Евгения Панчева е преподавател във Факултета по Класически и нови филологии, Катедра „Американистика и англицистика“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Миряна Янакиева е доктор по теория и история на литературата, от 2005 г. е член на секция „Теория на литературата“ в Института за литература на БАН.

Съвместният им труд „Теория на литературата: от Платон до постмодернизма“ е издаден през 2005 г. от издателство „Колибри“.

Каталог на нашите автори
Издателство "Колибри"
1990-2021 © Всички права запазени