Успешно добавихте „...“ към вашата поръчка

Книги на Е. Панчева; А. Личева; М. Янакиева

Blank author image

ЕВГЕНИЯ ПАНЧЕВА преподава средновековна и ренесансова английска литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на монографиите „Разбягване на подобията: опит върху ренесансовата култура“ (2001) и „Stasis and Ecstasy: Archaeologies of the Early Modern Self“ (2020); съавтор на „Теория на литературата. От Платон до постмодернизма“ (2005).

АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА е литературен критик и професор в СУ „Св. Климент Охридски“; главен редактор на „Литературен вестник“. Автор е на монографиите „ Истории на гласа“ (2002), „Гласове и идентичности в българската поезия“ (2007), „Световен ли е Нобел?“ (2019) и др.; съавтор на „Теория на литературата. От Платон до постмодернизма“ (2005).

МИРЯНА ЯНАКИЕВА е доцент по теория на литературата в Института за литература на БАН. Автор е на монографията „От родния кът до гроба. Пенчо Славейков – „Сън за щастие“ (2011); съавтор на „Теория на литературата. От Платон до постмодернизма“ (2005).

Каталог на нашите автори
Издателство "Колибри"
1990-2024 © Всички права запазени