д-р ‘ицхю ƒодсън -

»зкуството да бъдеш баща

»зкуството да бъдеш баща

 

‘ормат: 13/20 | —траници: 396 | ћека корица | “егло: 310 гр.

 

 

ISBN: 978-954-529-636-9     ƒата на издаване: 21-04-09

 

ѕревод: ÷ветан –алчевски

 

Ќасто€щата книга не е само гола теори€. “€ съдържа илюстративен материал, заимстван от живота на сами€ д-р ƒодсън и на неговото семейство, както и от огромната му клинична практика.  омичните моменти са представени по един задушевен и откровен начин, който улесн€ва прочита на книгата.

¬ не€ впрочем има толкова много информаци€, че един баща може да се обезсърчи, да се почувства виновен, да реши, че не обръща достатъчно внимание на детето си, като не изпълн€ва съветите в не€. —игурен съм, че не такива са намерени€та на д-р ƒодсън. “ой би желал бащата да използва наученото в нормалното ежедневно общуване с детето му. Ѕи желал бащата да каже: „’убаво е да се прочете тази книга и е добре да знам, че ще ми е под ръка винаги, когато ще имам нужда от съвет.“

 ъм това може да се прибави само възторжената оценка на българските читатели, оценили в двете му издадени у нас книги опита и човещината на един отличен терапевт и гол€м педагог.

„ƒ-р ƒодсън е високо ценен не само от своите читатели, но и от колегите си. ≈то какво казва за книгата му „»зкуството да бъдеш баща“ д-р –ичард √арднър, доцент по детска психиатри€ в  олумбийски€ университет, Ќю …орк:
¬ъпреки че днес жените вече се из€в€ват в области извън домашни€ кръг, все още не се слага ударение върху нуждата от пром€на в рол€та, ко€то мъжът тр€бва да поеме в семейната среда. «а първи път книга като тази, написана специално за бащите (защото повечето автори на подобни ръководства ги пишат само за майките), ще запълни един отдавна съществуващ вакуум.

blank_profile_image

д-р ‘ицхю ƒодсън

ƒ-р ‘ицхю ƒодсън (1923--1993) -- световноизвестен американски психолог, преподавател и писател започва кариерата си като свещеник, преди да се отдаде изц€ло и до кра€ на живота си на децата, т€хното отглеждане, възпитание и лечение. Ѕаща на три деца, практикуващ детски психиатър, собственик и ръководител на детско училище в  алифорни€, член на повече от десет научни асоциации, той попул€ризира огромни€ си опит в книги като Д»зкуството да бъдеш родителУ, Д»зкуството да бъдеш бащаУ, Д¬сичко зависи от първите шест годиниУ, Д ак да приучим децата си към дисциплинаУ, Дƒа обичаме, без да позвол€ваме всичкоУ и много други, издавани в милионни тиражи по света и станали настолни на поколени€ родители.

д-р ‘ицхю ƒодсън  „»зкуството да бъдеш баща“ 

«а първи път почувствах какво значи да си баща много години преди фактически да съм станал такъв. Ѕ€х изпратен като възпитател в летен лагер за момчета в «ападна ¬ирджини€, където за първи път ми се наложи да се справ€м с ръководенето на деца. ќтговорностите ми включваха надзора над десет пъргави, кип€щи от енерги€, палави момчета на възраст между пет и седем години. «а този вид типично бащински задължени€ н€мах никакъв предишен опит, нито пък б€х обучаван. Ќищо не знаех за детската психологи€. јко тогава б€х подложен на тест и запитан каква е разликата между пет-, шест- и седемгодишните момчета, щ€х да се провал€ безславно. ѕсихологическите методи за постигане на добра дисциплина ми б€ха толкова далечни, колкото и повърхността на ћарс. ≈динственото интелигентно нещо, което вършех през първите седмици от престо€ ми в лагера, бе, че извеждах момчетата всеки следобед на много дълги екскурзии. —вежи€т въздух и изискващото усили€ ходене ми гарантираха, че вечерта децата ще са уморени и бързо ще засп€т! Ќеколкоседмичното чувство на пълна неадекватност ме накара да се поров€ в библиотеката на ”ниверситета на «ападна ¬ирджини€. «апочнах да чета като обезум€л книги по детска психологи€. “ова се оказа от изключителна полза, тъй като ми помогна да разбера поведението на момчетата и да се науча да ги контролирам. «а съжаление по-гол€ма част от очакващите първата си рожба родители зна€т толкова малко за децата, колкото аз, когато б€х възпитател в летни€ лагер.  линичните ми наблюдени€ сочат, че както майките, така и бащите са еднакво невежи, що се отнас€ до бебетата и малките деца. ћайките в крайна сметка научават н€кои неща за децата си по чисто емпиричен път. Ѕащите не усп€ват да постигнат дори и това. » именно тук се корени трагеди€та.

Ѕащинството означава опит, от който човек изпитва дълбоко задоволство. ћалко са на брой нещата, които да ни възнаграждават емоционално така, както насладата, изпитвана от умелото напътстване на децата ни от ден€ на раждането им през различните етапи от развитието им до момента, когато поемат по сво€ собствен път. ƒетето обаче е сложно същество. ¬ главицата на детето се намират около десет милиарда мозъчни клетки. “ова е един безкрайно по-сложен комплекс от агрегати в сравнение с най-високоскоростните компютри.  ак е възможно един баща да изпитва непрестанна радост и емоционално задоволство, напътствайки такова сложно човешко създание от детството до зр€лата му възраст, без никой да му е дал н€какви инструкции? ќбществото не учи хората как да стават бащи, преди да са станали такива. Ќито н€кой ги обучава по домовете им, когато вече бащинството е факт. ¬ тези динамично мен€щи се времена за бащите е много по-трудно да определ€т и да изпълн€ват сво€та рол€. –ол€та на бащата отпреди двайсет и пет години е различна от рол€та му днес. ѕреди двайсет и пет години мъжкото и женското поведение, както и ролите на бащата и майката б€ха твърде €сно очертани. ƒнес поведението на мъжете и жените в обществото и семейните роли на бащите и майките претърп€ват огромни трансформации. Ќикой не е в състо€ние да предскаже каква окончателна форма ще придоби€т тези роли, когато нещата се стабилизират. ‘еминистките движени€ са просто един пример за огромните социални размествани€, които претърп€ва нашето общество. ѕреди двайсет и пет години бащите са готвели своите синове за живот, подобен на техни€. Ѕлагодарение на фантастичната скорост, с ко€то се мени културата ни, това днес вече не е в сила. ”чените, занимаващи се със социалните промени, ни казват, че от стоте деца, които виждаме да игра€т в двора на първоначалното училище, петдесет веро€тно ще упражн€ват все още несъществуващи днес професии! Ѕащите не могат повече да подготв€т децата си за живот, подобен на техни€, просто защото когато децата им се превърнат в зрели хора, обществото ще се е променило прекалено много.

≈дин прост пример за културните промени е домашната работа в първоначалното училище. ѕреди двайсет и пет години бащата едва ли е срещал трудности, помагайки на децата си да подготв€т домашните си упражнени€. ¬ училищата все още са преподавали онова, което сами€т той е изучавал. ”чилищната програма, подобно на културата като ц€ло, е била запазена сравнително непроменена. Ќо поради „информационни€ взрив“, поради бързите темпове, с които придобиваме нови знани€ за света около нас, днешната училищна програма е в процес на непрекъснати промени. ¬ не€ фигурират вече дисциплини като „нова математика“, „съвременен английски“ и „ново природознание“. » това са само част от „новите“ дисциплини, които се преподават в рамките на нашите училищни програми. ¬еро€тно съвременни€т татко ще тр€бва да изкара един родителски курс по „нова математика“ в училище, ако иска да помага на сво€ шестокласник с домашните! ƒа напътстваш момчетата и момичетата над дванайсетгодишна възраст до окончателната им зрелост е далеч по-трудно днес, отколкото преди двайсет и пет години. “огава бащата и майката все още са били уважавани като авторитети по същи€ начин, както са били уважавани учителите, администраторите, полицаите или избираемите официални лица. ƒнешните млади хора още на тринайсет години са скептично настроени по отношение както на възрастните, така и на авторитетите. “е непрекъснато тръб€т: „Ќе се довер€вай никому, ако е над 30 години!“ “ака че съвременни€т баща има нужда от по-солидна основа за изграждането на отношени€та си с подрастващи€ юноша и вече не може да разчита единствено на факта, че е по-възрастен. ќсвен това съвременните юноши са изложени на потенциални опасности, които в миналото не са съществували. ¬еро€тно основни€т проблем са наркотиците. Ѕащите тр€бва да призна€т факта, че техните неукрепнали синове и дъщери са в ежедневен контакт със съвременната наркомани€. “е тр€бва да научат децата си как да се противопостав€т на смaйващото разнообразие от изжив€вани€, което ще им предлагат бъдещите десетилети€. Ќе е лесно да си баща в тези объркани времена – особено ако не си обучен как да бъдеш такъв! ≈стествено, може да се захванете с тази работа така, както прав€т много бащи, учейки се просто от опита и грешките. Ќо има все пак и по-добри начини и тази книга ще ви помогне да ги научите. Ќикой не се ражда добър баща. ƒа бъдете добър татко е въпрос на търпение, обучение и обич. јла е и въпрос на информаци€! ћного важно е да научите всичко, което можете, по два основни предмета: детска психологи€ и възпитателни методи. ¬секи баща, независимо дали го съзнава, или не, действа на практика като детски психолог. “ой е длъжен да разбира психологи€та на децата си, за да може да ги насочва умело. јко не познава огромната психологическа разлика между три и четиригодишното дете, би ли било възможно да му наложи дисциплина по интелигентен начин? »нформаци€та за възпитателните методи е от жизненоважно значение, защото родителите са най-ценните учители, които децата имат. ѕреди кракът на детето ви да е прекрачил училищни€ праг, вие и жена ви сте неговите първи учители. ƒори след като то е тръгнало на училище, детето продължава да получава своите най-важни и дълготрайни житейски уроци в дома си. ≈дна гол€ма част от информаци€та относно детската психологи€ и успешните възпитателни методи е натрупана в резултат на научни изследвани€. ƒобри€т баща има нужда от практическите знани€, извлечени от тази информаци€. “ази книга очевидно н€ма да усили любовта, ко€то изпитвате към детето си. јко не обичате собствената си рожба, не бихте се затормоз€вали да четете тези редове. ¬ажно е обаче да се прави разлика между обичта към детето и информаци€та, ко€то ще ви научи как да го напътствате с обич. “ук му е м€стото да спрем за момент и да кажем н€колко думи за чувството на вина у родителите. ≈фектът на гол€ма част от книгите, посветени на отглеждането на децата, е, че те карат родителите да се чувстват виновни за това, че не вършат нещата точно както е казано от авторите. ќпределено не искам тази книга да ви въздейства по този начин. Ќо ако сте баща на тригодишно или на седемгодишно, или на тринайсетгодишно дете и сте прочели насто€щата книга, има веро€тност да затворите последната Ї страница, казвайки си: „—игурно сбърках с –они, когато беше по-малък. ƒържах се с него по един начин, а тази книга ми казва, че е тр€бвало да се държа по друг.“ “огава може би ще се почувствате виновни. Ќад€вам се да не € докарате дотам. „увството за вина не е нещо, което ще ви направи по-добър родител. Ќикой родител не заслужава да бъде обвин€ван. ¬секи от нас се нуждае от убеждението, че в отглеждането на децата си върши най-доброто, на което е способен. јко отчетем, че по-гол€мата част от нас не са имали абсолютно никаква възможност да научат нещо за изкуството да бъдеш добър родител, мисл€, че наистина сме се справили забележително добре! ѕът€т, по който усво€ваме нещо ново – от играта на бридж до управл€ването на самолет или играта на голф, – минава най-напред през грешките, през буквално хил€дите грешки, които правим и от които се учим. ≈два ли се чувствате виновен, че след трети€ урок по голф не умеете да играете като професионален клубен играч. ѕо същи€ начин не бива да се чувствате виновен, когато тр€бва да се учите как да бъдете добър родител, допускайки и н€кои грешки. —ами€т аз съм правил хил€ди грешки, отглеждайки трите си деца. ≈дна от причините да напиша тази книга е да ви помогна поне да изб€гвате грешките, които аз допускал! ќпитал съм се да запълн€ книгата си със съвети за много, много неща, които може да вършите с децата си, които ще обогат€ват и задълбочават взаимоотношени€та ви и ще ви позвол€т да изпитате повече радост от това, че сте баща. ѕричината да включа в не€ толкова разностранни дейности е желанието ми да ви дам възможност за богат избор. Ќ€кои от т€х ще се стор€т привлекателни за един баща, друг баща ще предпочете други. Ќо н€ма такъв баща, който да може да върши всички неща, споменати в тази книга, така че, мол€ ви да не се чувствате виновни, ако не можете да извършите всичко! » запомнете! ƒали сте добър баща зависи не от количеството време, което сте прекарали с децата си, а от това как сте го прекарали.

¬ „»зкуството да бъдеш баща“ ще проследим израстването на едно хипотетично дете от най-ранното му детство до зр€ла възраст, описвайки по какъв начин можете да го ръководите на всеки етап от психологическото му развитие. “ъй като през различните стадии момичетата и момчетата имат различно поведение, ще се спираме поотделно на т€х и ще изследваме вашата рол€ като баща в развитието на всеки един от двата пола. «а по-гол€ма €снота ще описвам промените в развитието само на едно дете (от време на време обаче ще се спирам на семейството, на брат€та и сестрите и на вли€нието, което си оказват един на друг). јко сте баща на четири или пет деца, ще ви се наложи, докато четете, мислено да нагаждате текста към ваши€ случай! “екстът би станал прекалено тромав, ако, когато описвам психологическото съзр€ване и развитието на нашето хипотетично дете, непрекъснато повтар€м „синът ви или дъщер€ ви“. ≈то защо ще говор€ за детето изобщо или ще използвам местоимението „той“. ћислете си като за „н刓, в случай че имате малка дъщер€.

Ѕащите също забремен€ват! ¬ действителност бащинството започва, когато жена ви за първи път установи, че е бременна. ѕрез следващите девет месеца, предхождащи раждането на детето ви, организмът й ще претърпи различни физиологични промени, които ще предизвикват у не€ също така драстични психологически изменени€. ¬ъзможно е да стане раздразнителна или нелогична в постъпките си, или неочаквано да започне да иска разни неща. ¬ъзможно е да избухва в плач за нещо, което на вас да ви се струва съвсем незначително. ѕоведението й може да ви обърква и озадачава. ¬ажното е да проумеете, че тези неща са съвсем нормални за бременната жена. ѕо същи€ начин, по който про€в€вате снизхождение спр€мо психологическите промени у жена ви, когато е в мензис, се налага да про€в€вате снизхождение и по време на бременността й. Ќедейте очаква от не€ да се държи така, както преди забремен€ването. ƒа разберат тези промени е особено важно за мъжете, чиито съпруги забремен€ват н€колко месеца след като са се омъжили. ѕон€кога нови€т съпруг, сблъсквайки се с озадачаващите про€ви на бременната си жена, започва да си мисли: „“ова ли значи да си женен? јко е така, та€ н€ма да € бъде!“ —ъпругът не разбира, че след като жена му е забремен€ла толкова скоро след брака, той всъщност е имал много ограничена възможност да прецени какво е поведението й като съпруга въобще. ¬сичко, на което е свидетел в момента, е поведението й като бременна жена. ќпитайте се да бъдете търпелив и съчувстващ към евентуалните чудатости, които жена ви про€в€ва през бременността си. «а не€ ще значи много, ако усп€вате да изслушвате тревогите и неволите й през този период. ѕреди да премина към рол€та ви на баща през първи€ етап от развитието на бебето, е необходимо да уточн€ две неща. ѕърво, въпреки че тази книга ще ви даде информаци€ относно психологическите аспекти на бащинството, ще са ви необходими и практически умени€, като например как се държи бебето или как се смен€т пелените му. јко никога преди това не сте били баща, вие тр€бва да се научите на тези важни неща. «а усво€ване на чисто практическата страна на бащинството се запишете в курсовете, които „ервени€т кръст организира за бъдещите родители. ¬торо, н€кои родителски задължени€ могат да бъдат поети еднакво успешно както от майката, така и от бащата. Ќапример, ако бебето се храни с биберон, н€ма никакво значение кой от двамата го прави. Ќе съществува „мъжко“ или „женско“ захранване на бебето с биберон. ¬секи един от родителите може да свърши тази работа в зависимост от това кой от двамата е на разположение. ћо€та предишна книга „»зкуството да бъдещ родител“ обхваща първите пет години от живота на детето. ѕовечето от написаните там неща са валидни както за майките, така и за бащите. Ќ€ма да повтар€м казаното в „»зкуството да бъдеш родител“, само от време на време ще се позовавам на тази книга, за да илюстрирам дадена гледна точка. —ъществуват обаче други страни на родителските задължени€, при които рол€та на майката се различава от тази на бащата. ƒвата пола не са взаимозамен€еми. ѕодрастващото дете се нуждае както от женски, така и от мъжки поведенчески модел. Ќевъзможно е един родител да изпълн€ва двете роли едновременно. ¬ н€кои свои аспекти бащинството е сходно с майчинството. Ќо в определени периоди от развитието на детето рол€та на бащата е уникална и единствено той може да € изпълни. јко се провали, жена му н€ма да е в състо€ние да € поеме, колкото и добра майка да е.

ѕубликувай мнение за книгата


“ази книга е налична и в дигитален ePub формат.

÷ена: лв.

Cart упи е-книга